AÖF Adalet Halkla İlişkiler Ve İletişim - 2017 Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları

AÖF Bilgi

AÖF Hakkında Ne Varsa aofbilgi.net'te
Yönetici
Katılım
1 Kas 2020
Mesajlar
258
Tepkime puanı
0
Konum
Türkiye
1. Kaynak birimdeki içeriğin,bir seçim
sürecinden geçirilmiş ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mesaj
B)Önem
C)Hedef kitle
D)Beklenti
E)Amaç


2. Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad


verilir?


A)İnsan ilişkileri
B)Kitle iletişimi
C)Kendimizle iletişim
D)Kişilerarası iletişim
E)Kurumsal iletişim


3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?


A) Bilgi edinmek
B) Var olmak
C) Paylaşmak
D) Etkilemek
E) Ayrıştırmak


4. Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir
anlam çıkarmasına ne ad verilir?


A) Nem kapma
B) Alınganlık
C) Kişiselleştirme
D) Dargınlık
E) Değiştirme


5. İletişim sürecinde üst üste atılan kollar ve bacaklar aşağıdakilerden hangisinin


ifadesidir?


A) İlişkiye kapalı
B) Atılgan ve dışa dönük
C) Sıkılma
D) Savunmacı ve korumacı
E) Kendine güven


6. Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden
tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir
düzen içinde kurdukları iletişim
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Örgütsel iletişim
B) Öz kişisel iletişim
C) Bireysel iletişim
D) Kişilerarası iletişim
E) Kitle iletişimi


7. Beden dili hangi iletişim türü içinde yer alır?


A) Sözsüz iletişim
B) Sözlü iletişim
C) Kişisel iletişim
D) İmaj olgusu
E) Yazılı iletişim


8. Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım
hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan
topluluklarına _ iletilmesi ve bu insanlar
tarafından yorumlanması sürecine ne ad
verilir?


A) Sosyal iletişim
B) Sosyalleşme
C) Örgütsel iletişim
D) Kişilerarası iletişim
E) Kitle iletişimi


9. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin gönderdiği yanıta ne ad verilir?


A)İletişim
B)Algılama
C)Geribildirim
D)Yorumlama
E)Kodlama


10. İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin
sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sosyal alan
B) Kişisel alan
C) Mahrem alan
D) Kişilerarası alan
E) Yasak alan


11. İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal
amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen
etkinliklere dönüştürülmesine ne ad verilir?


A) Gerileme
B) Saplanma
C) Yansıtma
D) Yüceltme
E) Dönüştürme


12. Bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye
karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumuna
veya belirli bir biçimdeki duruşuna ne ad
verilir?


A) Bilgi
B) Tutum
C) Uyma
D) Bütünleşme
E) Alışkanlık


13. Kişinin kendisini bir başkasının yerine
koyma ve davranma eğilimine ne ad verilir?


A) Yön değiştirme
B) Özdeşleme
C) Mantığa bürünme
D) Yansıtma
E) Özleştirme


14. Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel
dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin
özelliklerinden biri değildir?


A)Bireysel ayrılıkları dikkate almak
B)İfadelerde davranışı temel almak
C)Açık ve kolay anlaşılabilen açıklamalar
yapmak
D)Etkili konuşmak
E)İfadelerde duyguları temel almak


15. Belli bir nesne hakkında sahip olunan fikir ve
inançlara ne ad verilir?


A) Davranışsal boyut
B) Duygusal boyut
C) Bilişsel boyut
D) Sosyal boyut
E) Özkişisel boyut


16. Aşağıdakilerden hangisi gerçek organik bir
nedeni olmayan, bedensel hastalık düzeyinde
ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma
mekanizmasıdır?


A) Çözülme
B) Saplanma
C) Neden bulma
D) Duygusal soyutlanma
E) Dönüştürme


17. Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma
isteği aşağıdaki hangi benliğin özelliğidir?


A) Yüksek benlik
B) Bilinçli benlik
C) Öz benlik
D) İdeal benlik
E) Sosyal benlik


18. Bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu
eyleme dönüştürme sürecine ad verilir ?


A) Hoşlanım
B) Güven
C) Sevgi
D) Beğeni
E) Çekicilik


19. Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz
olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir
konuda duygu, düşünce ve davranışlarını
değiştirme işlemine ne ad verilir?


A) Sosyalleşme
B) İletişim
C) Sosyal etki
D) Etkileşim
E) Eğitim


20. Halkla ilişkilerde toplumsal duyarlık neden
gereklidir?


A) Toplumsal güven için
B) Toplumsal bilinç ve bağlılık için
C) Saygı ve sevgi için
D) Gelişim ve öğrenme için
E) Sosyalleşme ve zenginlik için


CEVAP ANAHTARI
1)A
2)D
3)E
4)C
5)D
6)A
7)A
8)E
9)C
10)A
11)D
12)B
13)B
14)E
15)C
16)E
17)D
18)B
19)C
20)B
 
Üst