AÖF Aşçılık Bireyler Arası İletişim - 2017 Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları

AÖF Bilgi

AÖF Hakkında Ne Varsa aofbilgi.net'te
Yönetici
Katılım
1 Kas 2020
Mesajlar
258
Tepkime puanı
0
Konum
Türkiye
1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini
oluşturan temel unsurlardan biridir?


A) Dönüt
B) Sözel ileti
C) Bağlam
D) İleti
E) Hızlı ileti


2. Aşağıdakilerden hangisi _ sözsüz iletişim
içerisinde yer alan unsurlardan biri değildir?


A) Araç kullanımı
B) Mekan kullanımı
C) Yüz ve beden hareketleri
D) Bedensel temas ve mesafe
E) Aktif dinleme


3. Göndericinin alıcıya iletisini gönderebilmek
için iletişim araçlarını kullanmak zorunda
olmasına ne ad verilir?


A) Ortam
B) Mesaj
C) Alıcı
D) Gönderici
E) Kanal


4. Bireylerarası iletişim sürecinin temel ögesi
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kanal
B) Kaynak
C) Geri bildirim
D) Mesaj
E) Alıcı


5. Aşağıdakilerden hangisi gürültü
unsurlarından biri değildir?


A) Siyasi ayrılık
B) İnanç farklılığı
C) Küslük
D) Dil birliği
E) Önyargı


6. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası
iletişim sürecinde iletiyi taşıyan doğal
araçlardan biri değildir?


A) Kalem
B) El
C) Kulak
D) Göz
E) Ateş


7. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası
iletişim sürecinde çift yönlü empatik anlayış
kurmanın faydalarından biri değildir?


A)Kişilerin birbirlerine güvenmesini sağlaması
B)Bireylere negatif duygular kazandırma
ihtimalinin olması
c)Bireylerin organize çalışmalar yaparak
sosyalleşmesini sağlaması
D)İletişimi kolaylaştırıp ve cazip kılması
E)Bireylere paylaşma, yardımlaşma gibi pozitif
duygular kazandırması


8. Aşağıdakilerden hangisinde sözlü iletişimin
iki temel sınıflaması birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?


A) Sözsüz İletişim / Araç Kullanımı
B) Sözlü İletişim / Dil
C) Sözsüz İletişim / Mekan Kullanımı
D) Dil / Dil Ötesi
E) Sözlü / Sözsüz İletişim


9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişim tanımı
içinde yer almaz?


A) Kişinin tekelinde olan bilgidir.
B) Bilgi alışverişi anlamına gelir.
C) Düşüncelerin aktarılma sürecidir.
D) Karşılıklı ilişkilerin aracıdır.
E) Düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş
tokuşudur.


10. İletişim sürecinde gönderici ile alıcı arasında
iletişimin gerçekleşmesinde yararlanılan


ögeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?


A) Göstergeler ve kodlar
B) Mimikler ve bakışlar
C) Sesler ve ifadeler
D) Roller ve kodlar
E) Kodlar ve anlatımlar


11. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi
kolaylaştıran davranışlardan biridir?


A)İletişim kurulan bireyin karşısına oturmak
B)Karşıdaki bireyin görüşlerinde boşluklar
bulup, ortaya koymak
C)İletişimde olunan bireye açık uçlu sorular
sormak
D)Önce aynı fikirde olmadığını söylemek,
sonra nedenini söylemek
E)İletişim sırasında elleri kenetlemek, kolları
bağlamak


12. Birey olumlu ve olumsuz duygu, düşünce ve
isteklerini karşısındakine basit ve net bir şekilde,
rahatlıkla ifade eder. Bireysel ihtiyaçlarını
belirleyip haklarını savunurken, başkalarının
ihtiyaçlarına ve haklarına da saygı duyar. Uyumlu
ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurar. Kendine
güvenir, gerektiğinde hayır diyebilir.


Yukarıda verilen davranış biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Emredici
B) Pasif
C) Saldırgan
D) Atılgan
E) Pasif Saldırgan


13) ======= bilginin bellekte düzenli ve anlamlı bir
şekilde kodlanarak depolanması sonucu
gerçekleşir


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri


aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?


A) Öğrenme
B) Algı
C) Duygu
D) Güdü
E) Tutum


14. Aşağıdakilerden hangisi pasif saldırgan
bireylerin özelliklerinden biri değildir?


A) İnatçılık
B) Cezalandırmak
C) Dakik olmak
D) Suçlamak
E) Somurtkanlık


15. Aşağıdakilerden hangisi davranış
örneklerinden biri değildir?


A) Konuşma
B) Hissetme
C) Yürüme
D) El hareketleri
E) Yüz ifadeleri


16. Aşağıdakilerden hangisinde dinleme
sürecinin eylemleri sırrasıyla ve doğru olarak
verilmiştir?


A)İşitme - Anlamlandırma - Anımsama - Tepki
verme - Dikkat etme
B)İşitme - Anlamlandırma - Dikkat etme -
Anımsama - Tepki verme
C)Dikkat etme - İşitme - Anlamlandırma -
Anımsama - Tepki verme
D)Dikkat etme - İşitme - Anımsama -
Anlamlandırma - Tepki verme
E)İşitme - Dikkat etme - Anlamlandırma -
Anımsama - Tepki verme


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesletim
yanlışı vardır?
A)Tek suçum yanlış zamanda yanlış yerde
bulunmaktı.
B)İnsanların yalnız yaşamaları çok zordur.
C)Bugün herkezle bir toplantı düzenleyeceğiz.
D)Basketbol - maçları voleybol maçlarından
daha hareketlidir.
E)Kardeşime bir eşofman takımı hediye ettim.


18. Aşağıdaki cümlelelerin hangisi yorumlama
sorularına bir örnektir?
A)Gelecek yıl, üniversite sınavlarına girmeyi
düşünüyor musun?
B)Ben çıktıktan sonra neler konuştunuz?
C)Dünkü derste anlatılanları özetler misiniz?
D)Yarınki düğünde nasıl bir elbise giyeceksin?
E)Büyük bir para ödülü kazansaydınız ne
yapardınız?


19. Aşağıdaki cümlelelerin hangisi yansıtma
sorularına bir örnektir?
A)Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın?
B)O günlerde kendinizi yalnız mı
hissediyordunuz?
C)Toplantıda alınan kararları tekrarlar mısın?
D)Hafta sonları nasıl zaman geçirmekten
hoşlanırsınız?
E)Ne demek istediğinizi daha net anlatabilir
misiniz?


20. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin
kişinin davranışlarında yarattığı
değişikliklerden biridir?


A) Kesin bir otoriterlik kurması
B) Hızlı konuşma becerisi kazanması
C) İletişim becerilerinin geliştirilmesi
D) Tutucu bir bakış açısı geliştirmesi
E) Gerçekçi bir yaklaşım kazanması

CEVAP ANAHTARI
1)D
2)E
3)E
4)B
5)D
6)A
7)B
8)D
9)A
10)A
11)C
12)D
13)A
14)C
15)B
16)E
17)C
18)E
19)B
20)C
 
Üst